Vardagslydnadskurs våren 2016

Vardagslydnadskurs 8 gånger
Start 10 april 16.00

Information om kursen meddelas på introduktionstillfället söndagen den 3 april klockan 16.00
Välkommen utan hund. Medtag vaccinationsintyg och registreringsbevis.

Anmälan till kurs samt introduktionstillfälle: valpallman@hotmail.com
Vi använder ”först till kvarn metoden”.
Antal kursdeltagare 10 st.

Välkomna/Susanne & Emelie