Oxie BKs framtid hotad

Efter flera års olika turer med olika planer från Malmö stads sida att utnyttja den mark vi idag arrenderar fick vi tidigare ett halvt löfte från arrendeavdelning att vår verksamhet ansågs så viktig att vår verksamhet skulle permanentas på den plats vi idag är.

I augusti upptäckte vi av en händelse att Malmö stads exploateringsavdelning skickat ut ett företag att ta markprover på vår apellplan. Resultatet av de proverna var bättre än de förväntat så att de gjorde om planerna till att där nu ska byggas för småindustrierna. Det tidigare löftena om en permanentning var som bortblåsta.

Det som nu gäller att vi senast år 2020 ska vara borta, men vi i styrelsen arbetar aktivt för att hitta en lösning så snart som möjligt. Klart är nu att rallylydnadsverksamheten finns kvar i varje fall under våren 2017 och kanske också lydnadskurserna.

Vi kommer i vilket fall att efterhand informera på hemsidan och klubbens Facebooksida efter hand som besked kommer.

Tommy Paremo
Ordförande