Trivselregler

Parkering får inte ske i återvändssvängen utan ska ske på avsedd parkeringsplats. Tänk på att det ofta kommer lastbilar som ska komma fram i svängen även på kvällar och helger. Vill man inte köra upp bilen på klubbens parkering går det bra att stå på vägen innan återvändssvängen.

All rastning av hund sker utanför appellplan.

Upplockningstvång råder på appellplan.

På appellplan ska hund som inte tränas vara kopplad eller stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. Ingen lek mellan hundar får ske på appellplan då andra hundar befinner sig på plan och tränar.

Tänk också på att om du använder boll som belöning att inte kasta iväg den långt så det stör andra hundar.

Hundar får inte stå uppbundna i staketet, i elskåpet eller i appellplansvisarna eftersom de lätt blir sneda av hundar som drar i kopplet. Ta med egen krok istället som du kan binda hunden i.

Lämna lokalen som du vill finna den. Det innebär bl a att vid behov sopa golvet efter sig, ställa i ordning bord och stolar samt slänga skräp och diska använt porslin.

Den som låser upp stugan måste också låsa efter sig, alternativt personligen ta kontakt med en annan nyckelinnehavare och försäkra sig om att den personen tar över ansvaret och ser till att båda ytterdörrarna blir låsta.

Aktuellt

Inga fler kurser på Oxie Bk

1 augusti, 2017

Eftersom Oxie BK inte längre får vara kvar på den mark man haft under snart 25 år, läggs hela verksamheten ner med sista datum den 31 december. Eftersom avvecklingen tar tid bedrivs inga fler kurser överhuvudtaget. Läs mer

Oxie BKs framtid hotad

19 januari, 2017

Efter flera års olika turer med olika planer från Malmö stads sida att utnyttja den mark vi idag arrenderar fick vi tidigare ett halvt löfte från arrendeavdelning att vår verksamhet ansågs så viktig att vår verksamhet skulle permanentas på den plats vi idag är. Läs mer