Klubbens policy

Klubbens policy har sitt ursprung från det att klubbens grundades av ett gäng hundentusiaster som ville starta en  hundklubb med moderna träningsmetoder.

Oxie Brukshundklubbs Policy

Alla hundar oavsett ras eller blandras är välkomna till klubbens hundägarutbildningar samt vidareutbildningar i form av tränings-, tävlings- och specialkurser. Alla hundar och hundägare behandlas lika.

Medlemmar i Oxie BK skall verka för hundträning med positiva och belöningsorienterade inlärningsmetoder.

Arrangemang och aktiviteter hos Oxie BK

 • Hela klubbens verksamhet skall ske i form av studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet.
  Samtliga medlemmar ansvarar för klubbens aktiviteter. Oxie BK är en förening som bygger på frivilliga och ideella insatser.
 • Alla arrangemang/tävlingar som anordnas skall ha Oxie BK som huvudarrangör oavsett vilken sektor som har huvudansvaret.
 • Den sektor som vill arrangera en aktivitet skall i god tid informera styrelsen. Där skall det framgå vilken typ av aktivitet det är, datum, klockslag och kostnad.
 • Aktiviteter/arrangemang skall i god tid anslås på klubbens anslagstavla och hemsida. Det skall tydligt framgå vilka som får lov att delta och om åskådare är välkomna.
 • Aktiviteter/arrangemang skall i första hand vara tillgängliga för Oxie BKs medlemmar. Enda undantaget till detta sker då delar av plan och klubbstuga är uthyrda till annan förening eller person.
 • Medlemmar som önskar att söka bidrag/ersättning till tävling skall bära Oxie BKs namn eller logotyp väl synlig under tävling.
 • Den sektor eller komitté som är ansvarig för arrangemanget har också ansvar för iordningsställande och återställande av appellplan samt klubbstuga.
 • Återställande och iordningställande av appellplan och klubbstuga gäller även vid kurs och enskild träning.
 • Oxie BKs klubbstuga kan hyras av medlem i Oxie BK för 250 kr per tillfälle. Detta gäller endast under förutsättning att det inte krockar med annat arrangemang på klubben. För hyra av stuga kontaktas styrelsen. Uthyrningen skall anslås så fort datum är fastslaget och godkänt av styrelsen.

Oxie Brukshundklubbs Målsättning

Klubben skall verka för att:

 • Inom ramen för Svenska Brukshundklubbens verksamhet företräda hundägarintressen och utbilda hundar av alla slag.
 • Sprida kunskap om hundens rätt vård, fostran och dressyr samt verka för god hundhållning.
 • Stimulera tävlingsverksamhet.

Aktuellt

Inga fler kurser på Oxie Bk

1 augusti, 2017

Eftersom Oxie BK inte längre får vara kvar på den mark man haft under snart 25 år, läggs hela verksamheten ner med sista datum den 31 december. Eftersom avvecklingen tar tid bedrivs inga fler kurser överhuvudtaget. Läs mer

Oxie BKs framtid hotad

19 januari, 2017

Efter flera års olika turer med olika planer från Malmö stads sida att utnyttja den mark vi idag arrenderar fick vi tidigare ett halvt löfte från arrendeavdelning att vår verksamhet ansågs så viktig att vår verksamhet skulle permanentas på den plats vi idag är. Läs mer