Bli medlem

Att bli medlem

Det kostar 510 kr per år att vara medlem i Oxie Bk. För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften till klubbens plusgirokonto 6215637-7.
Av summan går 360 kr till SBK centralt och 150 kr till klubben.
Vid betalningen anger du att det rör medlemsavgift samt uppger ditt namn och fullständig adress. Skicka även ett mail till kassor@oxiebk.com där du meddelar att insättning har skett samt inkluderar följande uppgifter: namn, fullständig adress, personnummer, telefonnummer och mailadress. Specificera vilken typ av medlemskap det gäller (hel-/delbetalande eller familjemedlem).

Om du vill bli delbetalande medlem behöver vi veta ditt aktuella medlemsnummer i SBK. Om du vill bli familjemedlem behöver vi veta namn och medlemsnummer för den helbetalande familjemedlemmen.

Medlemsbevis

Du får ditt medlemsbevis genom att gå in här och följa instruktionerna.

Vad får man som medlem?

När du löser helbetalande medlemskap i Oxie BK blir automatiskt medlem i Svenska Brukshundsklubben. Om SBKs medlemsförmåner kan du läsa här.

Genom ditt medlemskap i Oxie BK får du tillgång till klubbens appellplan samt agilityhindren. Du får möjligheten att delta i kurser och träningstävlingar som klubben arrangerar. Viktigt är förstås att det är en mötesplats för andra med samma intresse som du, det vill säga andra som älskar att träna och ha roligt med sin hund.

Klubben bygger helt och hållet på ideell verksamhet. Det innebär att klubben formas av sina medlemmar och all verksamhet består av ideella insatser. Det ger dig stor möjlighet att forma och påverka klubben men det kräver också din insats!

Aktuellt

Inga fler kurser på Oxie Bk

1 augusti, 2017

Eftersom Oxie BK inte längre får vara kvar på den mark man haft under snart 25 år, läggs hela verksamheten ner med sista datum den 31 december. Eftersom avvecklingen tar tid bedrivs inga fler kurser överhuvudtaget. Läs mer

Oxie BKs framtid hotad

19 januari, 2017

Efter flera års olika turer med olika planer från Malmö stads sida att utnyttja den mark vi idag arrenderar fick vi tidigare ett halvt löfte från arrendeavdelning att vår verksamhet ansågs så viktig att vår verksamhet skulle permanentas på den plats vi idag är. Läs mer